OWL選手數據查閱功能你用過未?

唔知大家有冇留意過OWL官網的戰績統計呢一欄?冇錯,呢個系OWL系Stage 4上線的新功能,等大家可以自由查閱Stage 4的選手數據。

OWL官網可以直接按不同欄目進行索引排列,僅限OWL上過場的選手,而且擊殺數、死亡、傷害、治療四個數值已經可以表達出非常直觀的數據,都幾方便。

以為終於可以拋棄界面唔好睇加載又慢的Winston‘s Lab?錯,因為OWL提供的只有一個選手所有角色的十分鐘平均數值,實際上英雄使用率和勝率等等詳細數據暫時都係Winston‘s Lab更加可靠。提提你,如果你有Twitch的All-access Pass,都可以系直播的時候睇到即場單局比賽的個人數據,能夠更好反映出當場的細節和對比。

Related Posts