Video Funny #50 Cười không nhặc được mòm P.1


Tưởng thế nào ping nhiệt tình để gank người ta ai dè đời không như là mơ phải bỏ mạng lại trong khi địch không mất đến nữa cây :v
cuoi-khong-nhac-duoc-mom-1
cuoi-khong-nhac-duoc-mom-2

(Visited 233 times, 1 visits today)