Video hướng dẫn bảng Ngọc Tái Tổ Hợp Pantheon top mùa 8


Video hướng dẫn bảng ngọc Tái Tổ Hợp Pantheon đi top mùa 8

Để xem chi tiết về hướng dẫn bảng ngọc Tái Tổ Hợp Pantheon đi top mùa 8, hãy click vào các tiêu đề bên dưới.
Video hướng dẫn cách chơi Pantheon top mùa 8

Bảng ngọc Tái Tổ Hợp Pantheon top hệ Pháp Thuật
ngoc sieu cap: Viên ngọc siêu cấp giúp Pantheon cấu máu tốt hơn khi đi đường
: Hồi phhục lại năng lượng đã mất, thoải mái spam skill
: Thêm sự cơ động để tiếp cận kẻ địch dễ dàng hơn.
: Gây thêm sát thương phép theo thời gian khi sử dụng kĩ năng.

ngọc siêu cấp Pantheon

Ngọc cao cấp Pantheon

(Visited 406 times, 1 visits today)Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp Pantheon hệ Chuẩn Xác
: Gây thêm sát thương lên những kẻ địch yếu máu
: Hồi lại lượng máu đã mất mỗi khi kết liễu kẻ địch.

Ngọc cao cấp Pantheon

Ngọc cao cấp Pantheon

(Visited 406 times, 1 visits today)(Visited 406 times, 1 visits today)

(No Ratings Yet)
Loading...