Lol Funny #64 – Sự khác biệt giữa Noob và Pro trong LMHT


Xem mấy thánh pro né skill với mấy ông đồng đoàn né skill là thấy rõ sự khác biệt rồi mấy ông ạ :)) Biết bao giờ mới được như mấy anh ấy đấy :((

Lạng lạch đánh võng trình Thách Đấu là đây chứ đâu :v

(Visited 316 times, 1 visits today)