BUG LMHT Ngọc Mũ Tối Thượng Lever 1 Full 15% Cooldown với Ivern !!


BUG LMHT với Ivern

BUG LMHT Ở phiên bản 8.1 mới Update sáng ngày 11/1/2018 khi xuất hiện một lỗi lớn với Ngọc mũ tối thượng, bạn Full 15% Cooldown của Ngọc này ngay trong cấp độ 1 với vị tướng Ivern.
Đầu tiên, Mũ tối thượng có tác dụng gì ?

Mũ tối thượng là viên ngọc thuộc nhánh Pháp thuật, nằm ở dãy thứ 2 cùng với Dải bằng năng lượng, Quả cầu hư không. Viên ngọc này mang lại cho bạn tối đa 15% thời gian hồi chiêu cuối của mình. Trong đó, 5% sẽ được cộng thẳng khi vào trận đấu, còn 10% còn lại thì sẽ được cộng dồn sau mỗi lần sử dụng Chiêu cuối ( 2% mỗi lần xài ).
Tuy nhiên, với lỗi kể trên thì bạn sẽ ngay lập tức Full 15% ngay tại cấp độ 1 với vị tướng Ivern cùng kĩ năng Q.
Khi Ivern tung kĩ năng Q và kích hoạt lần 2 bay vào, thì đồng thời Ngọc mũ tối thượng cũng hoạt động mang lại thêm 2% mỗi lần.
BUG LMHT Ngọc Mũ Tối Thượng Lever 1 Full 15% Cooldown với Ivern

Ivern tung Q lần đầu, Ngọc mũ tối thượng vẫn 5%.

BUG LMHT Ngọc Mũ Tối Thượng Lever 1 Full 15% Cooldown với Ivern

Ivern trên đường bay vào khi kích hoạt kĩ năng Q lần 2, 5% > 7% OMG !!

Các bạn có thể nhìn kĩ 2 bức ảnh trên để hiểu thêm về cơ chế của lỗi BUG này. Tương tự như vậy, cứ Q lần 1 và kích hoạt lần 2 bạn sẽ có thêm 2%.
BUG LMHT Ngọc Mũ Tối Thượng Lever 1 Full 15% Cooldown với Ivern

Full 15% ngay tại Lever 1 !!

Còn chờ gì nữa, vào Pick Lock Ivern Test ngay nào các bạn xD.

(Visited 685 times, 1 visits today)