Video hướng dẫn Ngọc Tái Tổ Hợp Jhin Bot mùa 8


Video hướng dẫn bảng Ngọc Tái Tổ Hợp Jhin Ad mùa 8

Để xem chi tiết về video hướng dẫn bảng ngọc tái tổ hợp Jhin ad, hãy click vào các tiêu đề bên dưới.
Video gameplay Jhin ad mùa 8

Bảng ngọc tái tổ hợp Jhin hệ Pháp Thuật
: Viên ngọc siêu cấp tăng mạnh thêm khả năng cấu máu cho Jhin

: Hồi phục lại số năng lượng đã mất giúp thoải mái spam skill

: Tăng thêm sự cơ động cho Jhin

: Thêm sát thương phép theo thời gian mỗi khi sử dụng kĩ năng lên kẻ địch

ngọc tái tổ hợp Jhin ad mùa 8

ngọc tái tổ hợp Jhin ad mùa 8

(Visited 448 times, 1 visits today)Bảng ngọc tái tổ hợp Jhin hệ Chuẩn Xác
: gây thêm sát thương lên những mục tiêu yếu máu
: Hồi phục lại số máu đã mất khi hạ gục kẻ địch
ngọc tái tổ hợp Jhin ad mùa 8
ngọc tái tổ hợp Jhin ad mùa 8

(Visited 448 times, 1 visits today)(Visited 448 times, 1 visits today)