Xếp hạng Vị trí và Phần thưởng mỗi Kỳ hiện đang được thử nghiệm


xếp hạng vị trí

Hệ thống Xếp hạng Vị trí và Phần thưởng cho các Kỳ Xếp hạng đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE của phiên bản 9.2 này, và đây là tất cả những thông tin về nó từ bài viết của Riot Sapmagic trên Board LMHT Bắc Mỹ.

XẾP HẠNG VỊ TRÍ VÀ PHẦN THƯỞNG THEO KỲ

Xếp hạng Vị trí

Xếp hạng Vị trí tức là cho bạn một tỉ lệ ghép đội và hạng dựa trên trình độ cá nhân của bạn tại từng vị trí bạn chơi để bạn có thể có những trận đấu công bằng hơn dù cho bạn chọn vị trí nào trong hàng chờ.

Với hệ thống Xếp hạng Vị trí, chúng ta sẽ không còn hạng tổng thể nữa, thế nên sẽ bạn sẽ nhận được Điểm Hạng mỗi trận cho vị trí mà bạn vừa chơi. Một ít trong số những Điểm Hạng đó có thể được chuyển sang các vị trí khác vì nếu bạn chỉ leo rank bằng một vị trí, một phần trình độ vẫn được xem là chuyển đổi được.

Phân hạng

Với Xếp hạng Vị trí, mọi thay đổi đã có cho các trận phân hạng vẫn được áp dụng. Thế có nghĩa là bạn sẽ đánh phân hạng cho mỗi vị trí bạn chơi và bạn sẽ nhận được hạng tạm thời ngay sau một trận. Bạn cần phải chơi đủ 8 trận cho mỗi vị trí để có thể mở khóa hạng của nó, và các trận Tự động chọn vị trí sẽ được tính vào vị trí bạn được xếp.

Phần thưởng

Phần thưởng cho các Kỳ Xếp hạng cũng đang được thử nghiệm trên PBE. Bạn sẽ kiếm được điểm mỗi khi bạn thắng một trận đấu và có thể mở khóa các phần thưởng khi đủ điểm. Ví dụ, ở Kỳ 1, đây là những phần thưởng mà bạn có thể hốt:

– Biểu tượng Anh hùng – 150 điểm:

  • Bạn sẽ nhận được một biểu tượng Kỳ Xếp hạng được thiết kế phù hợp với Bộ giáp Xếp hạng của bạn.

– Nâng cấp Bộ giáp Xếp hạng – 250 điểm:

  • Bạn sẽ nhận được phiên bản nâng cấp hình ảnh cho Bộ giáp Xếp hạng theo đúng bậc hạng hiện tại của bạn và nó sẽ tồn tại đến hết mùa giải.

– Biểu cảm – 500 điểm:

  • Bạn sẽ nhận được một biểu cảm Kỳ Xếp hạng theo đúng bậc hạng hiện tại của bạn.

Chuyển đổi Xếp hạng Vị trí

Khi mùa giải mới bắt đầu, cả Xếp hạng theo vị trí lẫn Xếp hạng bình thường vẫn sẽ được theo dõi. Và nếu có bất cứ vấn đề kỹ thuật hay lỗi, hỏng hóc gì đấy xảy ra, tất cả mọi người đều sẽ được chuyển về hệ thống Xếp hạng cũ mà không bị mất tiến trình leo hạng hiện tại.

Để chắc chắn rằng việc chuyển đổi sẽ hoạt động được khi cần, nó sẽ được thử nghiệm trong vài tuần tới. Điều đấy có nghĩa là, tại một số chỗ thì Hạng theo vị trí của bạn sẽ bị ẩn và nó sẽ hiện Hạng bình thường. Sẽ có một bài viết khác khi vụ thử nghiệm đấy được thực hiện.

(Visited 2,063 times, 1 visits today)