PBE 11-10 | Vật phẩm và nhiệm vụ mới của CKTG 2018, cân bằng game


pbe 11-10

Có khá nhiều vật phẩm chế tạo và nhiệm vụ của các sự kiện đi kèm CKTG 2018 sắp tới đã được thêm vào máy chủ PBE 11-10 hôm nay. Ngoài ra, Kai’Sa và Pyke sẽ nhận được một số điều chỉnh sức mạnh đáng kể.

Mục lục
 1. Vật phẩm chế tạo & nhiệm vụ.
 2. Linh tinh.
 3. Cân bằng game:
  1. Tướng.
(Visited 510 times, 1 visits today)PBE 11-10 | VẬT PHẨM CHẾ TẠO & NHIỆM VỤ

– Vật phẩm chế tạo cho các sự kiện sắp tới đã được thêm vào PBE:

 • Túi K/DA.
 • Ngọc K/DA.

 • Khung tải trận cho Trick or Treat Ekko + Biểu tượng.
 • Khung tải trận cho Janna Phù Thủy + Biểu tượng.
 • Khung tải trận cho Count Kledula + Biểu tượng.

 • Đa sắc Hoàng kim cho Trick or Treat Ekko + Biểu tượng.
 • Đa sắc Hoàng kim cho Janna Phù Thủy + Biểu tượng.
 • Đa sắc Hoàng kim cho Count Kledula + Biểu tượng.

– Ảnh đại diện của các nhiệm vụ đi kèm:

 • Nhiệm vụ Hextech Clash 2018
 • Nhiệm vụ Quái Quỷ CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Tiệc Hóa Trang CKTG 2018.
 • Đâu phải Nhiệm vụ CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Chọc phá CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Linh hồn CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Nghệ sĩ CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Vũ công CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Danh ca CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Đội trưởng CKTG 2018.
 • Nhiệm vụ Nhóm CKTG 2018.

PBE 11-10 | LINH TINH

– Video tổng quan trang phục K/DA Evelynn:

PBE 11-10 | CÂN BẰNG GAME

KAI’SA

Vỏ Bọc Cộng Sinh (Nội tại)
– Hoàn trả mọi thay đổi của PBE 10-10 hôm qua.

(Visited 510 times, 1 visits today)PYKE

Quà Của Kẻ Chết Đuối (Nội tại)
– Sát thương được trữ dưới dạng Máu Xám thay đổi từ [30-81% dựa theo cấp độ] thành [23-85% dựa theo STVL cộng thêm].

 • 23% tại 0 STVL, 85% tại ~125 STVL (cộng thêm).

– Phần trăm máu tối đa có thể được trữ trong máu xám giảm từ [25-50%] xuống [15-50%].

(Visited 510 times, 1 visits today)LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

THÔNG TIN TỪ SURRENDER AT 20

(Visited 510 times, 1 visits today)