Link vào 789   |   Link dự phòng 1    |   Link dự phòng 2

[QUIZ] Bạn thuộc bản đồ tuyết Vikendi PUBG Mobile đến mức nào?


Vikendi là một bản đồ tuyết độc đáo của PUBG Mobile. Vậy bạn có đủ tự tin thể hiện độ thông thuộc của bản thân về bản đồ này?

[zombify_post]

Facebook Comments
(Visited 4.537 times, 1 visits today)

Sửa bài viết