PBE 14-9 | Một số biểu tượng anh hùng Quán Quân mới


pbe 14-9

Có 4 biểu tượng anh hùng mới mang chủ đề Quán Quân và giải đấu Asian Games 2018 đã được thêm vào PBE 14-9 hôm nay. Và tiếp tục không có cân bằng game…

Mục lục
  1. Biểu tượng anh hùng.
(Visited 488 times, 1 visits today)PBE 14-9 | BIỂU TƯỢNG ANH HÙNG

– Biểu tượng Lồng Đèn Quán Quân:

 – Biểu tượng Ngọn Giáo Quán Quân:

 – Biểu tượng Lưỡi Kiếm Quán Quân:

 – Biểu tượng Asian Games 2018:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

THÔNG TIN TỪ SURRENDER AT 20

(Visited 488 times, 1 visits today)