Thông tin cập nhập 22 tháng 2 | điều chỉnh thức thần OnmyojiArena


update-onmyojiarena-22-2

update-onmyojiarena-22-2 thức thần onmyojiarena

Đây là bản xem trước thông tin cập nhập, chi tiết có thể thay đổi sau khi cập nhập hoàn tất vào ngày 22 tháng 2.

[Thức thần mới]

Kosodenote Tiểu Tụ Chi Thủ cùng với trang phục của mình sẽ tham gia chiến trường OnmyojiArena sau cập nhập tuần này. Đừng bỏ lỡ.

[Điều chỉnh thức thần]

1. Komatsu Tiểu Tùng Hoàn

Kỹ năng 1: Ném Quả Thông: sát thương gốc sẽ bị giảm

Kỹ năng 2: Đạn thông: sát thương cơ bản lên lượng máu đã mất của mục tiêu sẽ giảm ở cấp độ thấp, nhưng sẽ tăng dần theo cấp độ

2. Yuki Doji Tuyết Đồng Tử

Kỹ năng 1: Diệt Sương: thời gian hiệu lực đóng băng sẽ được kéo dài

Kỹ năng 2: Đạp Tuyết Phá Băng: Tăng khoảng cách lướt (Thời gian lướt vẫn giữa nguyên)

3. Kamaitachi Liêm Dứu

Kỹ năng 2: Người Đông Thế Mạnh: sát thương cộng thêm dựa trên máu hiện tại của mục tiêu sẽ giảm

Kỹ năng cuối: Hợp Lực: Thời gian chờ sẽ giảm

4. Hangan Phán Quan

Kỹ năng 3: Điểm Mặt Đoạt Hồn: Thời gian chờ sẽ giảm

Kỹ năng cuối: Phán Quyết: Tăng sát thương cộng thêm.

5. Shuten Doji Tửu Thôn Đồng Tử

Máu cơ bản sẽ tăng

Kỹ năng 1: Cuồng bạo: Sát thương cơ bản sẽ tăng

Kỹ năng cuối: Quỷ Vương Giáng Lâm: Sát thương cơ bản sẽ giảm

6. Kuro Mujou Quỷ Sứ Hắc

Kỹ năng 1: Phệ hồn phách: giáp cộng theo máu tối đa sẽ tăng

Tối ưu hóa và điều chỉnh

1. Hiệu ứng tương tác của trang phục Menreiki Diện Linh Khí-Vườn Lê và Yoto Hime Yêu Đao Cơ-Anh Đao Hoa Vũ sẽ được thêm vào giao diện tải

2. Hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng hình ảnh một số giao diện trong phong cách chủ đề [Thanh Bình Chiến Khí] sẽ được tối ưu hóa

(Visited 819 times, 1 visits today)