Dota 2 Reply #4 Sing Slayer diễn hài khi livestream

Bạn sẽ làm gì nếu đánh chung với gosu mà bị anh ấy (Sing Sing) troll game diễn hài đem lại kết quả ra đi 25mmr

sing-x2-troll-gamer-khi-stream-1

(Visited 85 times, 1 visits today)

(No Ratings Yet)
Loading...