Dota 2 Update 7.21d Mars bị Nerf trong khi nhiều Hero khác được Buff


dota 2 update 7.21d

Valve lại tiếp tục tung ra bản Dota 2 Update 7.21d vào sáng sớm hôm nay với một số thay đổi về Hero và Item. Hero mới Mars đã bị nerf mạnh tay trong khi nhiều Hero khác được buff.

dota 2 update 7.21dChi tiết những thay đổi trong bản Dota 2 Update 7.21d như sau

Dota 2 Update 7.21d: Thay đổi chung

Bãi Camp lớn bên Dire bây giờ sẽ kéo dễ dàng hơn.

Dota 2 Update 7.21d: Thay đổi về Item

AEON DISK AEON DISK

– Giá Recipe thay đổi, giảm từ 1250 xuống 1100.

GUARDIAN GREAVES GUARDIAN GREAVES

– Giá Recipe thay đổi, tăng từ 1700 lên 1800.

ROD OF ATOS ROD OF ATOS

– Cooldown tăng từ 16 lên 18.

– Cast range giảm từ 1150 xuống 1100

SOLAR CREST SOLAR CREST

– Tốc độ đánh buff/debuff thay đổi, tăng từ 70 lên 80

Dota 2 Update 7.21d: Thay đổi về Hero

ARC WARDEN ARC WARDEN

– Agility tăng mỗi lvl tăng từ 2.1 lên 2.4

– Tempest Double:  tăng thời gian hiệu lực từ 16/18/20 lên 16/20/24.

AXE AXE

– Strength tăng mỗi lvl tăng từ 3.2 lên 3.4

BROODMOTHER BROODMOTHER

– Damage cơ bản tăng 3

CENTAUR WARRUNNER CENTAUR WARRUNNER

– Double Edge: damage tăng từ 40/60/80/100% lên 60/80/100/120%

– Talent lvl 20 tăng từ +50 Retaliate Damage lên +70

CHEN CHEN

– Divine Favor: thời gian hiệu ứng giảm từ 14 xuống 8/10/12/14

DRAGON KNIGHT DRAGON KNIGHT

– Elder Dragon Form: slow tăng từ 30 lên 40

– Talent lvl 10 tăng -20% Breath Fire Damage lên -25%

– Talent lvl 15 tăng  +300 Health lên +350

– Talent lvl 20 tăng +150 Gold/Min lên +180

– Talent lvl 25 tăng +1.75s Dragon Tail lên +2s

DROW RANGER DROW RANGER

– Agility tăng mỗi lvl tăng từ 2.5 lên 2.8

– Agility cơ bản tăng 6 (damage cơ bản không thay đổi)

EARTHSHAKER EARTHSHAKER

– Giáp cơ bản tăng 2

ENCHANTRESS

– Strength cơ bản tăng 1.

– Intelligence cơ bản tăng từ 17 lên 19

GYROCOPTER GYROCOPTER

– Damage cơ bản tăng 3

– Talent lvl 10 tăng +200 Health lên +250

JUGGERNAUT JUGGERNAUT

– Omnislash: cooldown tăng từ 130 lên 140

LESHRAC LESHRAC

– Diabolic Edict: damage giảm từ 11/22/33/44 xuống còn 8/20/32/44

LIFESTEALER LIFESTEALER

– Rage: cooldown tăng từ 16 lên 18

LINA LINA

– Agility tăng từ 16 + 1.5 thành 23 + 1.8

MARS MARS

– Strength tăng mỗi lvl giảm từ 3.6 xuống 3.2

– Spear of Mars vision AoE giảm từ 500 xuống 300

– God’s Rebuke manacost tăng từ 55/60/65/70 lên 65/70/75/80

– Talent lvl 20 giảm +1.5s Spears of Mars Stun xuống +1s

NAGA SIREN NAGA SIREN

– Mirror Image: illusion nhận damage sẽ giảm từ 400% xuống 350%

OMNIKNIGHT OMNIKNIGHT

– Giáp cơ bản tăng 1

ORACLE ORACLE

– False Promise cooldowntăng từ 100/65/30 lên 115/80/45

– False Promise manacost tăng từ 100 lên 100/150/200

– False Promise cast range giảm từ 1000 xuống còn 700/850/1000

PANGOLIER PANGOLIER

– Lucky Shot không còn debuff cả silent và disarm cùng một lúc

– Lucky Shot tỷ lệ giảm từ 20% xuống 17%

– Rolling Thunder manacost tăng từ 100 lên 100/150/200

PUCK PUCK

– Dream Coil không còn trói chân những mục tiêu đang có spell immun nếu Puck chưa có gậy xanh.

– Talent lvl 10 thay đổi từ +5 Armor thành +125 Cast Range

– Talent lvl 10 thay đổi từ +10 Intelligence thành +5 All Stats

PUDGE PUDGE

– Flesh Heap rege tăng từ  3/6/9/12 lên 5/8/11/14

QUEEN OF PAIN QUEEN OF PAIN

– Giáp cơ bản tăng 1

SAND KING SAND KING

– Sand Storm damage tăng từ 20/40/60/80 lên 20/45/70/95

– Burrowstrike cast range tăng từ 350/450/550/650 lên 400/500/600/700

SHADOW SHAMAN SHADOW SHAMAN

– Intelligence cơ bản giảm 2

SILENCER SILENCER

– Glaives of Wisdom damage tăng từ 25/40/55/70% lên 25/45/65/85%

SKYWRATH MAGE SKYWRATH MAGE

– Mystic Flare damage tăng từ 600/1000/1400 lên 700/1150/1600

SNIPER SNIPER

– Shrapnel: thời gian CD mỗi charge giảm từ 50 xuống 40

– Take Aim cooldown giảm từ 15/12/9/6 xuống 9/8/7/6

SPIRIT BREAKER SPIRIT BREAKER

– Charge of Darkness cooldown giảm từ 12 xuống 11

STORM SPIRIT STORM SPIRIT

– Intelligence tăng từ 22 + 3.7 lên 23 + 3.9

– Static Remnant damage tăng từ 120/170/220/270 lên 120/175/230/285

– Electric Vortex khoảng cách kéo tăng từ 140/180/220/260 lên 180/220/260/300

TEMPLAR ASSASSIN TEMPLAR ASSASSIN

– Agility tăng khi lên lvl tăng từ 2.8 lên 3.2

– Meld thời gian debuff tăng từ 10 lên 12

URSA URSA

– Giáp cơ bản giảm 1

VENOMANCER VENOMANCER

– Poison Nova khi có gây xanh damage tăng từ 60/85/110 lên 75/100/125

VIPER VIPER

– Agility tăng khi lên lvl giảm từ 2.8 xuống 2.5

– Nethertoxin cooldowntăng từ 5 lên 6

WINDRANGER WINDRANGER

– Strength cơ bản tăng 1

– Focus Fire attack speed thay đổi từ 425 thành 450

ZEUS ZEUS

– Intelligence tăng từ 20 + 3.1 lên 21 + 3.3

– Static Field damage tăng từ 4/6/8/10% lên 5/7/9/11%

(Visited 1,539 times, 2 visits today)