#1 Ghép đồ DTCL mùa 3: Công thức lên đồ ĐTCL không sót một món!


Tổng quan công thức ghép đồ toàn bộ trang bị DTCL

Dưới đây là danh sách trang bị và những hướng dẫn về cách ghép đồ DTCL mùa 3 – chế độ chơi autobattler đầy hấp dẫn của LMHT.

*Lưu ý: Đã cập nhật các trang bị mới của Auto Chess LMHT

Tổng hợp trang bị ĐTCL mùa 3: Vô Hạn Thiên Hà

Trong bài viết cách ghép đồ dtcl mùa 3 có 2 loại trang bị chính là Cơ bản (mảnh ghép) và Cao cấp (hoàn chỉnh).

trang bị đtcl, công thức ghép đtcl mùa 3, ghép đồ đtcl mùa 3

Cách ghép đồ DTCL mùa 3 chi tiết

(Nhấn vào đây để xem ảnh tổng hợp trang bị ĐTCL mùa 3 bản rút gọn)

Các trang bị cơ bản sẽ cộng cho tướng của bạn một loại chỉ số nhất định (trừ Siêu Xẻng, mảnh ghép đặc biệt). Ghép 2 trang bị cơ bản lại với nhau, bạn sẽ tạo ra được một trang bị cao cấp, vừa có chỉ số của 2 trang bị tạo thành nó, vừa có thêm các hiệu ứng đặc biệt.

Công thức ép đồ DTCL mùa 3 cao cấp/hoàn chỉnh:

Công thức ghép Kiếm B.F:

kiếm b.f, cách ghép kiếm b.f, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.
 • Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.
 • Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.
 • Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.
 • Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.
 • Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin.
 • Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.
 • Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.
 • Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Gươm Của Vua Vô Danh.

Công thức ghép Gậy Quá Khổ:

gậy quá khổ, cách ghép gậy quá khổ, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.
 • Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon.
 • Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.
 • Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.
 • Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello.
 • Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.
 • Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.
 • Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.
 • Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Bọc Bộc Phá.

Công thức ghép Cung Gỗ:

cung gỗ, cách ghép cung gỗ, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.
 • Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.
 • Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh.
 • Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.
 • Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.
 • Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.
 • Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.
 • Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.
 • Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Móng Vuốt Mật Thám.

Công thức ghép Găng Đấu Tập:

găng đấu tập, cách ghép găng đấu tập, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.
 • Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.
 • Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.
 • Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.
 • Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.
 • Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.
 • Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.
 • Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân.
 • Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Trái Tim Hắc Tinh.

Công thức ghép Đai Khổng Lồ:

đai khổng lồ, cách ghép đai khổng lồ, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.
 • Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.
 • Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.
 • Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.
 • Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.
 • Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.
 • Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.
 • Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.
 • Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Áo Giáp Hộ Vệ.

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần:

nước mắt nữ thần, cách ghép nước mắt nữ thần, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn Thương Shojin.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Bùa Vệ Binh Tinh Tú.

Công thức ghép Giáp Lưới:

giáp lưới, cách ghép giáp lưới, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.
 • Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.
 • Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.
 • Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.
 • Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ.
 • Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng.
 • Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.
 • Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.
 • Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Huy Hiệu Nổi Loạn.

Công thức ghép Áo Choàng Bạc:

áo choàng bạc, cách ghép áo choàng bạc, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Áo Choàng Bạc + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.
 • Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.
 • Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân.
 • Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.
 • Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.
 • Áo Choàng Bạc + Siêu Xẻng = Quả Cầu Thiên Tinh.

Công thức ghép Siêu Xẻng:

siêu xẻng, cách ghép siêu xẻng, xẻng vàng, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

 • Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh.
 • Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá.
 • Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám.
 • Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái Tim Hắc Tinh.
 • Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ.
 • Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binh Tinh Tú.
 • Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.
 • Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinh.
 • Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinh Tồn.

Xếp hạng trang bị ĐTCL mùa 3 mạnh nhất

Trang bị Tấn công:

 • Đồ xịn, có thì phải ghép/lấy ngay:

vô-cực-kiếm-infinity-edge-trang-bị-lmht

 • Trang bị hữu ích, xài tốt:

mũ-phù-thủy-rabadon-rabadon's-deathcap-trang-bị-lmht

 • Tạm ổn, có còn hơn không:

cuồng-đao-guinsoo-guinsoo's-rageblade-trang-bị-lmht đại-bác-liên-thanh-rapid-firecannon-trang-bị-lmht ngọn-thương-shojin-spear-of-shojin-trang-bị-lmht

 • Hơi kém, nên hạn chế ghép:

Trang bị Phòng thủ:

 • Đồ xịn, có thì phải ghép/lấy ngay:

 • Trang bị hữu ích, xài tốt:

 • Tạm ổn, có còn hơn không:

giáp-máu-warmog-warmog's-armor-trang-bị-lmht

 • Hơi kém, nên hạn chế ghép:

 • Đang quá yếu, đừng dùng:

tim-băng-frozen-heart-trang-bị-lmht

Trang bị Hỗ trợ/Đa dụng:

 • Đồ xịn, có thì phải ghép/lấy ngay:

 • Trang bị hữu ích, xài tốt:

 • Tạm ổn, có còn hơn không:

 • Hơi kém, nên hạn chế ghép:

dây-chuyền-chuộc-tội-redemption-trang-bị-lmht

 • Đang quá yếu, đừng dùng:

Trên đây là bài viết Ghép đồ DTCL mùa 3 chi tiết! Nếu còn thiếu cách ghép đồ DTCL nào, bạn hãy comment ở phía dưới nhé.

Facebook Comments
(Visited 789.652 times, 1.918 visits today)
V8 Club Game Bài Ăn Tiền Thật Số 1 Việt Nam

Sửa bài viết