Tổng quan cách ghép đồ và item trong Auto Chess VN


Ngoài những cơ chế trong game như cách xếp đội hình, các tướng và các tộc – hệ. Thì item cũng là một trong những thứ giúp cho các kỳ thủ chiến thắng trong các trận đấu trong trò chơi Auto Chess VN. Để hiểu rõ hơn về chức năng của các item, cũng như vận dụng tối đa được sức mạnh của các item đó thì hãy cùng EXP.GG tìm hiểu nhé.

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CỦA CÁC ITEM VÀ CÁCH GHÉP ITEM

GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG VÀ CÁCH GHÉP ITEM CAO CẤP

Các item cao cấp là những item không thể kết hợp với các item khác để nâng cấp lên một item mới

Item cao cấp Tác dụng Được ghép từ các item
Item Auto Chess VN Anti-Maga Cloak

Tăng 15 máu hồi mỗi giây

Tăng 30 kháng phép

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Axe of Devil Blood

Tăng 30 sát thương vật lý

Tấn công làm giảm 15 giáp tướng địch

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Barbaric Cuirass

Tăng 10 giáp và 15% tốc độ tấn công cho đồng minh

Giảm 10 giáp và 15% tốc độ tấn công cho kẻ địch

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Blade Mail

Tăng 5 giáp

Tăng 10 sát thương vật lý

Phản 100% sát thương cho tất cả các kẻ địch nào tấn công trong 4 giây (thời gian hồi 30 giây)

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Crystal Sword

Tăng 15 sát thương vật lý

Có 20% cơ hội gây sát thương bằng 1.5 sát thương cơ bản

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Dragonbone Ballista

Tăng 40 sát thương vật lý

Có 10% gây sát thương bằng 4 lần sát thương cơ bản

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Dragonbone Shield

Tăng 250 máu tối đa

Tăng 10 máu hồi mỗi giây

Có 50% cơ hội chặn 50 sát thương vật lý

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess
Item Auto Chess VN Frantic Mask

Tăng 10% hút máu

Tăng 40 sát thương vật lý

Tướng sở hữu không thể dùng kỹ năng

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Heart of Tarrasque

Tăng 1200 máu tối đa

Hồi 1% lượng máu tối đa mỗi giây

Item Auto Chess Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Killerbot 300

Tăng 150 sát thương vật lý Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Mjollnir
Tăng 50 sát thương vật lý

Tăng 30 tốc độ tấn công

Có 25% cơ hội tấn công phát ra tia điện nhảy vọt đến 5 mục tiêu và gây 200 sát thương 

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Monkey King Bar

Tăng 80 sát thương vật lý

Tăng 10 tốc độ tấn công

Tấn công bỏ qua né tránh của tướng địch

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Orb of Refresh

Tăng 20 máu hồi mỗi giây

Tăng 200% lượng năng lượng hồi mỗi giây khi gây sát thương

Giúp hồi kỹ năng ngay lập tức sau khi kỹ năng được dùng

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Pulse Staff 5

Giảm 150% khảng phép của tướng địch bị tấn công

Tăng 50% lượng năng lượng hồi mỗi giây

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Scythe of Vyse

Giảm 20% kháng phép của tướng địch bị tấn công

Tăng 50% lượng năng lương hồi mỗi giây khi gây sát thương và chịu sát thương

Tăng 250 máu tối đa

Biến một tướng địch thành một con cừu trong 8 giây

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Voodoo Staff

Tấn công làm giảm 100% kháng phép của tướng địch Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Wraith Crystal

Tăng 70 tốc độ tấn công Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
     
Item Auto Chess VN Twinkle Dagger Lập tức xuất hiện ở phía sau đội hình quân địch  

Xem thêm: Tổng hợp các tộc – hệ trong Auto Chess VN: Hệ Druid

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CÁC ITEM CƠ BẢN

Item cơ bản là những item kết hợp với các item khác để ghép lên một item cao cấp hơn.

 

Item Tác dụng Trang bị cao cấp hơn
Item Auto Chess VN Blood Thirsty Mask Tăng 5% hút máu Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Bone Claw Tăng 10 sát thương vật lý Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Broken Sword Tăng 20 sát thương vật lý Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Cappa Tấn công vào một tướng làm giảm 20% kháng phép tướng đó trong 5 giây Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Cattlehide Armour

Tăng 5 giáp Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Crystal of Devil Blood

Tấn công vào một tướng làm giảm 3 giáp của tướng đó trong 5 giây Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Cattlehide Armour

Tăng 500 máu tối đa

Tăng 10 máu hồi mỗi giây

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Elf Headwear

Tăng 50% năng lượng hồi mỗi giây khi gây sát thương Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Fish Fork

Tăng 15 sát thương vật lý Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Ghost Blade

Tăng 30 sát thương vật lý Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Infused Mask

Tăng 50 sát thương  vật lý Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Life Crystal

Tăng 250 máu tối đa Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Magicka Crystal

Tăng 100% năng lượng hồi mỗi giây khi gây sát thương Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Magicka Staff

Khi tấn công làm giảm 30% kháng phép của kẻ địch trong 5 giây

 

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Mysterial Staff

Làm giảm 40% kháng phép của tướng địch

Tăng 100% năng lượng hồi mỗi giây khi gây sát thương

 

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Nether Essence

Tăng 250 máu tối đa

Tăng 25% năng lượng hồi mỗi giây khi gây sát thương

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Resistance Cloak

Tăng 15% kháng phép Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Ring of Life

Tăng 10 máu hồi mỗi giây Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Ring of Regen

Tăng 5 máu hồi mỗi giây Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Rune Hammer

Tăng 15 sát thương vật lý Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess Shield Chặn 10 sát thương vật lý Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Steel Platemail

Tăng 10 giáp Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Wooden Club

Tăng 5 sát thương vật lý

Tăng 10 tốc độ tấn công

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Wraith Shard

Tăng 30 tốc độ tấn công Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Maelstrom Tăng 25 sát thương vật lý

Tấn công có 25% phát ra tia điện gây 100 sát thương cho 3 mục tiêu

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Orb of Regen

Tăng 10 máu hồi mỗi giây

Tăng 100% năng lượng hồi mỗi giây

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Pulse Staff 1

Tấn công tướng làm giảm 30% kháng phép

Tăng 50% năng lượng hồi mỗi giây

Chủ động: Gây 400 sát thương phép cho 1 tướng

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Pulse Staff 2

 
Tấn công tướng làm giảm 60% kháng phép

Tăng 50% năng lượng hồi mỗi giây

Chủ động: Gây 500 sát thương phép cho 1 tướng

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Pulse Staff 3

 
Tấn công tướng làm giảm 90% kháng phép

Tăng 50% năng lượng hồi mỗi giây

Chủ động: Gây 600 sát thương phép cho 1 tướng

Item Auto Chess VN
Item Auto Chess VN Pulse Staff 4 Tấn công tướng làm giảm 120% kháng phép

Tăng 50% năng lượng hồi mỗi giây

Chủ động: Gây 700 sát thương phép cho 1 tướng

Item Auto Chess VN

Xem thêm: Tổng hợp các tộc – hệ trong Auto Chess VN: Tộc Glacier

CÁC TRANG BỊ KHUYÊN DÙNG CHO MỘT SỐ TƯỚNG

Mình sẽ tạm phân chia tất cả tướng trong Auto Chess VN ra làm nhiều loại và mỗi loại sẽ phù hợp với một số trang bị:

CÁC TƯỚNG CHỐNG CHỊU:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

Những tướng này thường được xếp ở tuyến trên để chống chịu sát thương. Nên các trang bị cần có là những trang bị tăng máu, giáp, kháng phép và những trang bị có thể chặn sát thương, tăng khả năng hồi máu:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

CÁC TƯỚNG LÀ SÁT THƯƠNG VẬT LÝ CHỦ LỰC:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

Tất nhiên những tướng gây ra sát thương chủ lực thường là những quân cờ gánh team. Vì vậy các item thường được trang bị cho các tướng này là những trang bị tăng sát thương, tốc độ đánh, hút máu và giảm hộ giáp của đối phương:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

Và đặc biệt lưu ý là trang bị Frantic Mask Item Auto Chess VN, trang bị này vừa tăng tốc độ đánh và hút máu. Nhưng tướng nào sở hữu lại bị câm lặng và không thể dùng kỹ năng. Vì vậy chỉ có 4 tướng phù hợp với trang bị này:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

CÁC TƯỚNG GÂY SÁT THƯƠNG BẰNG KỸ NĂNG PHÉP :

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

Những tướng gây ra sát thương phép cần những item tăng khả năng hồi năng lượng, item tăng tốc độ đánh để hồi năng lượng nhanh, những item gây sát thương phép và có khả năng xuyên kháng phép đối phương:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

CÁC TƯỚNG CẦN KHẢ NĂNG HỒI NĂNG LƯỢNG NHANH:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

Đây là những tướng gây ra sát thương phép thuật, những tướng cần tung ra kỹ năng sớm thì mới phát huy hết sức mạnh. Nên item phù hợp là những item tăng khả năng hồi năng lượng và tốc độ đánh:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

CÁC TƯỚNG CẦN TUNG RA KỸ NĂNG LIÊN TỤC:

Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN Item Auto Chess VN

Đây là những tướng nếu tung ra được kỹ năng liên tục thì đội hình đối phương có thể bị hủy diệt nhanh chóng và thậm chí không phản kháng được bởi vì lượng sát thương khổng lồ và hiệu ứng khống chế. Và chỉ có duy nhất một trang bị làm được điều này đó là:

Item Auto Chess VN Orb of Refresh

CÁC TƯỚNG CẦN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐỘI HÌNH ĐỐI PHƯƠNG:

Đây là những tướng cần ra được kỹ năng sớm thì mới phát huy được hiệu quả. Muốn như vậy thì phải hồi năng lượng nhanh. Một trong những cách hồi năng lượng nhanh thì phải tiếp cận đội hình đối phương sớm, để vừa gây sát thương và vừa chống chịu sát thương. Và chỉ có 2 tướng đó là Item Auto Chess VN.Chỉ cần hai tướng này sử dụng được kỹ năng, cho dù bị sốc sát thương và chết sớm đi nữa thì coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong Auto Chess thì chỉ có duy nhất trang bị Twinkle Dagger Item Auto Chess VN là có thể giúp 2 tướng Tsunami StalkerDevastator áp sát đội hình đội phương một cách nhanh chóng.

Các bạn vừa xem xong bài giới thiệu về các item cũng như cách ghép đồ, kết hợp trang bị trong Auto Chess VN. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và để lại bình luận cho EXP.GG biết nhé. 
Facebook Comments
(Visited 2.958 times, 7 visits today)
V8 Club Game Bài Ăn Tiền Thật Số 1 Việt Nam

Sửa bài viết
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format