yamato

Ngôn từ là con dao hai lưỡi, nó có thể kết thúc một điều gì đó trong sự tuyệt vọng và ngược lại nó có thể tạo ra điều gì đó mang màu sắc vui tươi của cuộc sống.