Chou Chou

Yêu Lulu và người như cái lu Hay thu lu với cái đầu hơi ngu