Hi Kousei

Nụ cười đôi khi là đỉnh cao của giọt nước mắt